อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

ข้อต่อกันสะเทือน
CASTEL

ข้อต่อกันสะเทือน castel ถูกออกแบบสำหรับใช้ในระบบ 
Air Conditioning and Refrigeration ในท่อด้านส่งและด้านดูด เพื่อช่วยลดการสั่นของคอมเพรสเซอร์ที่ส่งไปยังระบบท่อน้ำยา โครงสร้างถูกสร้างจากท่อที่มีความหนาลักษณะเป็นลอน เพื่อเพิ่มความยึดหยุ่น

ข้อท่อนกันสะเทือน

อะไหล่แอร์

>

>

ข้อต่อกันสะเทือน castel

ข้อท่อนกันสะเทือน

ข้อต่อกันสะเทือน CASTEL

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์-castel

ดาวน์โหลดเอกสาร:

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

รายละเอียดสินค้า (Description)

ข้อต่อกันสะเทือน castel ถูกออกแบบสำหรับใช้ในระบบ Air Conditioning and Refrigeration ในท่อด้านส่งและด้านดูด เพื่อช่วยลดการสั่นของคอมเพรสเซอร์ที่ส่งไปยังระบบท่อน้ำยา โครงสร้างถูกสร้างจากท่อที่มีความหนาลักษณะเป็นลอน เพื่อเพิ่มความยึดหยุ่น

และซึมซับแรงสั่นสะเทือน ทั้ง 2 ด้านหุ้มด้วยโลหะใยเหนียวถักเป็นลอน เพื่อความแข็งแรงอย่างสูงสุด โดยที่ท่อ Flex นี้จะถูกเชื่อมกับ female Copper tube ด้วยโลหะอัลลอยด์อุณหภูมิสูง

ข้ออ่อนกันสะเทือนเพื่อลดแรงสะเทือนจากคอมเพรสเซอร์ ไปยังระบบท่อความเย็น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงความเสียหายของระบบ และเป็นการลดเสียงระบบ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการขยายตัวของท่ออีกด้วย

ข้ออ่อนกันสะเทือน ของคาสเทล ผลิตด้วยหลักการคุณภาพ ซึ่งโรงงานคาสเทล อิตาลี ได้รับมาตราฐานการผลิต ตามระบบคุณภาพ UNI EN ISO 9001:2008 ผลิตภัณฑ์คาสเทลทุกชิ้นได้ผ่านการทดสอบ อย่างครบครัน สินค้าของคาสเทลจึงเป็นที่ไว้วางใจ และยอมรับ ในงานปรับอากาศและงานห้องเย็นมาโดยตลอด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์คาสเทลยังสามารถใช้งานกับน้ำยา HFC และ HFO ทุกประเภทได้อีกด้วย

ข้ออ่อนกันสะเทือนคาสเทล ถูกดีไซน์มาเพื่องานติดตั้ง งานห้องเครื่องระบบปรับอากาศและห้องเย็น เพื่อลดแรงสะเทือนจากคอมเพรสเซอร์ ไปยังระบบท่อความเย็น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงความเสียหายของระบบ และเป็นการลดเสียงระบบ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการขยายตัวของท่ออีกด้วย

Castel’s Vibration absorber is manufactured with top quaility principle. Castel quality system is certified by TUV SUD for UNI EN ISO 9001:2008 std. All products from Castel Italy must pass through stringent quality control test.

Castel suspension joints Produced with quality principles The Castel factory, Italy, has received production standards. According to the UNI EN ISO 9001:2008 quality system, all Castel products are fully tested and therefore Castel products have always been trusted and accepted in air conditioning and cold storage applications. It can also be used with all types of HFC and HFO reagents.

Moreover, Castel products are also suitable with HFC and HFO refrigerants.
Castel’s vibration absorbers are designed for installation on commercial refrigerating systems and on civil and industrial air conditioning plants. Their function is to avoid the transmission of compressor’s vibrations to the refrigerating system pipes, reducing the risk of damage and the noise. Castel’s vibration absorbers can compensate small thermal expansion of the piping as well.

Castel suspension joints It is designed for installation. Air conditioning system and cold room work to reduce the vibration from the compressor to the cooling pipe system This is to reduce the risk of damage to the system. and to reduce the system sound It also helps in the expansion of the pipe as well.

Model number

Connection ODS

Length (mm)

Min Temp TS©

Max Temp TS©

CAST-7690-3

3/8

230

-100

250

CAST-7690-4

1/2

230

-100

250

CAST-7690-5

5/8

255

-100

250

CAST-7690-6

3/4

255

-100

250

CAST-7690-7

7/8

330

-100

250

ข้อท่อนกันสะเทือน