อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

น้ำยาแอร์ R410
TOTALINE

น้ำยาแอร์ R410 สารทำความเย็นที่เป็นสารผสม R410a มีอุณหภูมิจุดเดือดสูงถึง -51.6 ºC ที่ความดันบรรยากาศ จึงเหมาะสำหรับการทำความเย็นทั่วไปไปจนถึงการทำความเย็นสำหรับแช่แข็ง ทั้งการทำความเย็นในอาคาร ที่พักอาศัย ในโรงงานอุตสาหกรรม ตู้เย็น ห้องเย็น เป็นต้น

น้ำยาแอร์ R410

อะไหล่แอร์

>

>

น้ำยาแอร์r410

น้ำยาแอร์ R410

น้ำยาแอร์ R410 TOTALINE

แบรนด์ :

TOTALINE

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

รายละเอียดสินค้า (Description)

สารทำความเย็นที่เป็นสารผสม R410a มีอุณหภูมิจุดเดือดสูงถึง -51.6 ºC ที่ความดันบรรยากาศ จึงเหมาะสำหรับการทำความเย็นทั่วไปไปจนถึงการทำความเย็นสำหรับแช่แข็ง ทั้งการทำความเย็นในอาคาร ที่พักอาศัย ในโรงงานอุตสาหกรรม ตู้เย็น ห้องเย็น เป็นต้น

คือสารที่ไม่มีส่วนผสมของคลอรีน(cl) ซึ่งไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ในเวลานี้คือน้ำยา R410A ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น คือ มีประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง (COP : Coefficient of Performance) เป็นสารทำความเย็นที่ไม่ติดไฟ

สารทำความเย็น เป็นตัวกลางสำคัญในการทำให้เกิดความเย็น เพราะสารนี้จะเดินทางไปที่ทุกอุปกรณ์สำคัญที่ทำให้เกิดความเย็นของระบบทำความเย็น (Refrigeration System) ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ด้วยคุณสมบัติในตัวเองที่สามารถดูดซับและนำพาความร้อนด้วยการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้เป็นไอ จากนั้นสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลวเพื่อเข้าสู่กระบวนการทำความเย็นอีกครั้งได้โดยไม่เสื่อมสถานะ

เมื่อ สารทำความเย็น ต้องทำงานอยู่ในระบบทำความเย็นอยู่ตลอด สารนี้จึงต้องมีคุณสมบัติที่นอกจากมีเสถียรภาพในการทนความร้อนและเปลี่ยนสถานะได้ดีแล้ว ต้องไม่มีสารผสมที่กัดกร่อนหรือทำปฎิกิริยากับโลหะของระบบทำความเย็นเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ทำความเย็นอื่นๆ นอกจากนี้จะต้องไม่ติดไฟง่ายเนื่องจากต้องรับความร้อนสูงที่อาจส่งผลให้เกิดการระเบิดได้

Refrigerant is a substance that create cool because the substance will spread to all relevant parts in the refrigeration system as aforementioned. The ability of convection by evaporation and vice versa into a refrigeration system without losing its function.

Once the refrigerant is at low temperature, the substance need stability and durability to heat and to conversion. It should not contain corrosive that is sensitive to metal of the refrigeration system in order to prevent from deterioration. Lastly, the refrigerant must be non-flammable and non-blast.

Refrigerants circulate in refrigeration system and change its form, temperature, and pressure constantly in order to remove the heat from the specified area that need to replace with the cool.

Refrigerant properties
Refrigerant is a liquid that has the property of cooling by absorbing heat from objects or things that need to cool a good refrigerant. Must have physicochemical properties that are safe to use.

Safety is the first thing to consider. Some refrigerants have good cooling properties. But there is a limit to use A good refrigerant must not be chemically reactive, non-flammable or explosive, and non-toxic. In particular, it must not react with lubricants, compressors, or other system components.
Refrigerant Toxicity It can be said that no gas is as safe for humans as air. The toxicity of the refrigerant depends on the amount and duration of the refrigerant mixed with air.
Flammability and explosion of refrigerants Refrigerants containing hydrocarbon compounds are rapidly flammable and explosive. Therefore, the use of this type of substance Therefore, there must be experts to control all the time.
Savings and other features of the refrigerant The refrigerant has to be able to absorb heat well and require minimal compressor compression. This will increase the efficiency of the system.