อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

มอเตอร์คอยล์เย็น
CARRIER

มอเตอร์คอยล์เย็นจากแบรนด์ CARRIER

มอเตอร์คอยล์เย็น

อะไหล่แอร์

>

>

มอเตอร์คอยล์เย็นCarrier

มอเตอร์คอยล์เย็น

มอเตอร์คอยล์เย็น CARRIER

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์บ้าน-Carrier

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no-catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

รายละเอียดสินค้า (Description)

Air Motor is a type of motor which does mechanical work by expanding compressed air. Air motors generally convert the compressed air to mechanical work through either linear or rotary motion. Linear motion can come from either a diaphragm or piston actuator, while rotary motion is supplied by either a vane type air motor or piston air motor.

Air motors have existed in many forms over the past two centuries, ranging in size from hand held turbines to engines of up to several hundred horsepower. Some types rely on pistons and cylinders, others use turbines. Many compressed air engines improve their performance by heating the incoming air, or the engine itself. Air motors have found widespread success in the hand-held tool industry and continual attempts are being made to expand their use to the transportation industry. However, air motors must overcome inefficiencies before being seen as a viable option in the transportation industry.

A widespread application of small air motors is in hand-held tools, power ratchet wrenches, drills, sanders, grinders, cutters, and so on. Though overall energy efficiency of pneumatics tools is low and they require access to a compressed-air source, there are several advantages over electric tools. They offer greater power density (a smaller pneumatic motor can provide the same amount of power as a larger electric motor), do not require an axillary speed controller (adding to its compactness), generate less heat, and can be used in more volatile atmospheres as they do not require electric power.

BRLN-1601-100-009

MOTOR F2-1/15 TB-VN

BRLN-1601-100-008

MOTOR F3-1/10-TB-VN

BRLN-1606-103-864

MOTOR FD1-1/15 TCL-VN W/CAP3.5

BRLN-1606-103-865

MOTOR FD1/1/9TCL-VN

BRLN-1605-100-433

40QD120

BRLN-1608-100-741-501

42CH04,06

BRLN-1605-100-432

40QDO8O

BRLN-1601-100-111

42JB010CW

BRLN-1601-100-007

42JB06,JBX

BRLN-1601-100-112

42VD016,20,42JB02

BRLN-1601-100-112-VNN

42VD016,20,42JB02

BRLN-1601-100-010

42VD08,14,JB016

BRLN-1602-100-162

42JB04,VD06

BRLN-1601-100-919

42VD020

CARR-422X0006-PM

42CM006/42CB006

CARR1601-100-008

CARR1601-100-008

CARR1601-100-009

CARR1601-100-009

CARR1601-100-112

CARR1601-100-112

CARR1606-803-164

CARR1606-803-164

CARR1618-103-685

CARR1618-103-685

CARR1601-100-919

F3-1/8 TA-VN

CARR1601-100-010

MOTOR42VD08,14, JB016 F2 1/10T

BRLN-1601-100-112-VN

PM310849-MT1/8HP CARRIER