อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

มอเตอร์สวิงแอร์
CARRIER

มอเตอร์สวิงแอร์ Carrier
มีทั้งด้านซ้ายเเละด้านขวาใช้กับเครื่องปรับอากาศรุ่น 42FAT008X-10SRA Model : CARR-03-0600-1100683A,CARR-03-0600-1100682A

มอเตอร์สวิงแอร์ CARRIER

อะไหล่แอร์

>

>

มอเตอร์สวิงแอร์ Carrier

มอเตอร์สวิงแอร์ CARRIER

มอเตอร์สวิงแอร์ CARRIER

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์บ้าน-Carrier

ด้าน :

ด้านขวา

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no-catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

มอเตอร์สวิงแอร์ CARRIER

มอเตอร์สวิงแอร์ CARRIER

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์บ้าน-Carrier

ด้าน :

ด้านซ้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no-catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

รายละเอียดสินค้า (Description)

มีทั้งด้านซ้ายเเละด้านขวาใช้กับเครื่องปรับอากาศรุ่น 42FAT008X-10SRA Model : CARR-03-0600-1100683A,CARR-03-0600-1100682A

Air Motor is a type of motor which does mechanical work by expanding compressed air. Air motors generally convert the compressed air to mechanical work through either linear or rotary motion. Linear motion can come from either a diaphragm or piston actuator, while rotary motion is supplied by either a vane type air motor or piston air motor.

Air motors have existed in many forms over the past two centuries, ranging in size from hand held turbines to engines of up to several hundred horsepower. Some types rely on pistons and cylinders, others use turbines. Many compressed air engines improve their performance by heating the incoming air, or the engine itself. Air motors have found widespread success in the hand-held tool industry and continual attempts are being made to expand their use to the transportation industry. However, air motors must overcome inefficiencies before being seen as a viable option in the transportation industry.

A widespread application of small air motors is in hand-held tools, power ratchet wrenches, drills, sanders, grinders, cutters, and so on. Though overall energy efficiency of pneumatics tools is low and they require access to a compressed-air source, there are several advantages over electric tools. They offer greater power density (a smaller pneumatic motor can provide the same amount of power as a larger electric motor), do not require an axillary speed controller (adding to its compactness), generate less heat, and can be used in more volatile atmospheres as they do not require electric power.