อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

รีโมทแอร์ Carrier
CARRIER

รีโมทแอร์ Carrier
CARRIER WIRE REMOTE WRDT2P 4SPEED TURB CARRIER CARR-1516-101-903

รีโมทแอร์ Carrier

อะไหล่แอร์

>

>

รีโมทแอร์Carrier

รีโมทแอร์ Carrier

รีโมทแอร์ Carrier Model : CARR-1516-101-903

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์บ้าน-Carrier

ใช้กับเครื่องปรับอากาศรุ่น :

42 VE

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no-catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

รายละเอียดสินค้า (Description)

Air conditioner remote control is one of the more complicated electrical devices. I believe that many people may have been confused with the buttons that appear on the air conditioner remote, more or less. In fact, the buttons on the air conditioner remote control all have functions that are superior to turning on and off. or increasing the fan speed Understanding the operation of the remote air conditioner will allow the owner to use the air conditioner to its fullest potential.

Setting up the remote air conditioner is important for the operation of the air conditioner. Because the remote will be the control of the work. and allowing the air conditioner to cool effectively If we set the air conditioner incorrectly or not suitable for the room and internal weather It will affect the cooling in the room. and the performance of the air conditioner So let’s get acquainted with the symbols. Better on the air conditioner remote. that each control button What are the functions? And how can we set up the basic air conditioner by ourselves?

AUTO MODE

automatic mode when entering this mode The air conditioner will automatically adjust the temperature and fan speed.
according to the air sensor when turning on the new air conditioner the fan will spin faster to cool the room faster and
When the room is cooled, it will adjust the fan speed to decrease by the Auto mode itself will switch the operation.
Go to other modes such as Dry or Cool according to the environment in our room.

Features Cool
COOL MODE

This is to adjust the cooling according to the temperature that we adjust on the remote air conditioner. Normally, this mode should be used as the main use. User can set both temperature and fan speed. Suitable for hot weather or when we want the room to have a colder temperature, more or less as we like

Feature Dry
DRY MODE

This mode works similarly to Cool mode, but the air conditioner adds another function.
reduce air humidity Suitable for rooms that require humidity control. or have things?
Equipment that is not suitable for humid climates Usually, the weather in our home is not suitable for use.
This mode is to control the temperature. because the temperature is not stable

Feature Fan
FAN MODE

Fan Mode The air conditioner only works on the fan section. The wind coming out of the air conditioner will be the wind at normal room temperature. suitable for winter at temperatures below 25 degrees, but need to circulate the air in the room reduce humidity and reduce musty smell without refrigeration and can only set the fan speed