อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

รีโมทแอร์ INTRONICS DT-04

รีโมทแอร์ INTRONICS DT-04 ใช้ได้กับแอร์ทั่วไปทุกรุ่น, มีสายรุมในชุด, มีกล่องแผงวงจรควบคุมการทำงานของรีโมท มีปุ่มเปิด-ปิด, ตัวเลขดิจิตอล แสดงอุณหภูมิ ไฟแสดงการทำงานของคอมเพรสชอร์ตัวหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ มีปุ่มปรับความแรงลม 3 ระดับ Lo-Med-Hi มีปุ่ม +/- สำหรับควบคุมอุณหภูมิ สามารถซื้อตัวยิงรีโมทเพิ่ม เพื่อใช้ควบคุมระยะไกลได้ พร้อมสายสัญญาณยาว 400 cm.

รีโมทแอร์ INTRONICS DT-04

อะไหล่แอร์

>

ควบคุมอุณหภูมิ / ไฟฟ้า / พัดลม

>

รูมเทอร์โมสตรัท

>

รีโมทแอร์-intronicsdt-04

รีโมทแอร์ INTRONICS DT-04

รีโมทแอร์ INTRONICS DT-04

แบรนด์ :

ดาวน์โหลดเอกสาร:

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

รายละเอียดสินค้า (Description)

ใช้ได้กับแอร์ทั่วไปทุกรุ่น, มีสายรุมในชุด, มีกล่องแผงวงจรควบคุมการทำงานของรีโมท มีปุ่มเปิด-ปิด, ตัวเลขดิจิตอล แสดงอุณหภูมิ ไฟแสดงการทำงานของคอมเพรสชอร์ตัวหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ มีปุ่มปรับความแรงลม 3 ระดับ Lo-Med-Hi มีปุ่ม +/- สำหรับควบคุมอุณหภูมิ สามารถซื้อตัวยิงรีโมทเพิ่ม เพื่อใช้ควบคุมระยะไกลได้ พร้อมสายสัญญาณยาว 400 cm.

ใช้ได้กับแอร์ทั่วไปทุกรุ่น

– มีสายรูมในชุด

– มีกล่องแผงวงจรควบคุมการทำงานของรีโมท

– มีปุ่มเปิด-ปิด

– ตัวเลขดิจิตอล แสดงอุณหภูมิ

– ไฟแสดงการทำงานของคอมเพรสเซอร์

– ตัวหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

– มีปุ่มปรับความแรงลม 3 ระดับ Lo-Med-Hi

– มีปุ่ม +/- สำหรับควบคุณอุณหภูมิ

Air conditioner remote control INTRONICS DT04

‘- can be used with all types of general air conditioners

– There is a cable room in the set

– There is a circuit board box to control the operation of the remote.

– There is an on-off button

– Digital numbers show temperature

– Indicator showing the operation of the compressor

– Compressor delay timer

– There is a button to adjust the wind speed 3 levels Lo-Med-Hi

– There are +/- buttons for controlling the temperature.

หน้าจอแสดงผล

รีโมทแอร์ INTRONICS DT-04

1. เปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ
กดปุ่ม power เพื่อเปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศ

2. พัดลม
กดปุ่ม Fan เพื่อปรับความความเร็วของพัดลม(สูง,กลาง,ต่ำ,ออโต้) หรือปรับพัดลมโหมดออโต้

3. ตั้งค่าอุณหภูมิ
กด temp up หรือ temp down เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิ

4.ตั้งเวลาเปิดปิด 
– หากต้องการตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศ กดปุ่ม Timer ในขณะที่เครื่องปรับอากาศปิดอยู่ จากนั้นไฟ LED จะติด กดปุ่ม Hour up หรือ Hour down เพื่อตั้งเวลา
– หากต้องการตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศ ทำตามขั้นตอนด้านบนในขณะที่เครื่องปรับอากาศทำงานอยู่
– หากต้องการยกเลิกคำสั่ง กดปุ่ม Timer  อีกครั้ง จากนั้นไฟ LED จะดับลง

5. โหมด Sleep
กดปุ่ม Sleep เพื่อใช้งานโหมด Sleep ระบบจะทำการเพิ่ม/ลด การตั้งค่าอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส หลังจาก 1 ชั่วโมง ในโหมด Cool/Heat ตามลำดับ