อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

เซอร์วิสวาล์ว
TOTALINE

Service Valve หรือ เซอร์วิสวาล์ว คืออุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบทำความเย็น ประกอบด้วยวาล์วบริการด้านความดันต่ำ (low side หรือ suction service valve) ติดตั้งอยู่ด้านความดันต่ำของระบบ เช่น ติดตั้งที่ทางเข้าคอมเพรสเซอร์

เซอร์วิสวาล์ว

อะไหล่แอร์

>

>

servicevalve

SERVICE VALVE

เซอร์วิสวาล์ว TOTALINE

แบรนด์ :

TOTALINE

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

รายละเอียดสินค้า (Description)

เซอร์วิสวาล์ว คือ อุปกรณ์ ที่ติดตั้งในระบบทำความเย็น ประกอบด้วยวาล์วบริการด้านความดันต่ำ (low side หรือ suction service valve) ติดตั้งอยู่ด้านความดันต่ำของระบบ เช่น ติดตั้งที่ทางเข้า คอมเพรสเซอร์

หรือ ติดตั้งอยู่กับท่อสารทำความเย็นด้านดูดที่ออกจากเครื่องระเหยและวาล์วบริการด้านความดันสูง (high side หรือ dischange service valve) ซึ่งจะติดตั้งอยู่ด้านความดันสูงของระบบเช่น ติดตั้งที่ทางออกของคอมเพรสเซอร์หรือติดตั้งอยู่กับท่อสารทำความเย็นเหลวที่ออกจากคอมเพรสเวอร์

ในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการและตรวจวิเคราะห์ปัญหาในระบบทำความเย็น จะใช้เกจแมนิโฟลด์ต่อเข้ากับวาล์วบริการของระบบทำความเย็น

servicevalve is a device installed in the cooling system It consists of a low side or suction servicevalve mounted on the low pressure side of the system, eg at the compressor inlet.

or mounted to the suction refrigerant pipe exiting the evaporator and the high side or dischange servicevalve which is mounted on the high pressure side of the system eg. Mounted at the compressor outlet or mounted to the liquid refrigerant pipe exiting the compressor.

in the operation of service and diagnostics of problems in the refrigeration system A manifold gauge is used to connect to the refrigeration system’s servicevalve.

servicevalve is a device installed in the cooling system It consists of a low side or suction servicevalve mounted on the low pressure side of the system, eg at the compressor inlet.

or mounted to the suction refrigerant pipe exiting the evaporator and the high side or dischange servicevalve which is mounted on the high pressure side of the system eg. Mounted at the compressor outlet or mounted to the liquid refrigerant pipe exiting the compressor.

in the operation of service and diagnostics of problems in the refrigeration system A manifold gauge is used to connect to the refrigeration system’s servicevalve.

Model

Size(inch)

เซอร์วิสวาล์ว Model: TTLT-FSVJA2

1/4

เซอร์วิสวาล์ว Model: TTLT-FSVJA3

3/8

เซอร์วิสวาล์ว Model: TTLT-FSVJA4

1/2

เซอร์วิสวาล์ว Model: TTLT-FSVJA5

5/8

เซอร์วิส วาล์ว Model: TTLT-FSVJA6

3/4

เซอร์วิส วาล์ว Model: TTLT-FSVJA7

7/8

SERVICE VALVE

สินค้าที่เกี่ยวข้อง