อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

โซลินอยด์วาล์ว

โซลินอยด์วาล์ว หรือ Solenoid Valve เป็นวาล์วที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ออกแบบมาเพื่อใช้งานในระบบควบคุมอัตโนมัติที่ต้องการเปิด/ ปิดการไหลของของเหลวหรือก๊าซโดยอัตโนมัติ

ระบบควบคุมน้ำยา

อะไหล่แอร์

>

>

solenoidvalve

สินค้า โซลินอยด์วาล์ว

these are devices that control the
Fluid flow such as water, air or various gases, etc.
This type of valve has added components, namely Magnetic coil is
medium used in conjunction with electric power by releasing electricity
Through the coil a magnetic field energy is generated. result of work
Close-open the flow channel of the valve body. This device has a working system.
There are many types to choose from and the valve material should be selected according to the job such as
Water-based fluid work should choose a plastic exterior material. Chemical fluid work should use external materials.
which is brass, etc.

The working principle of electric operated valves are available in 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 and 5/3 types. In this article, only 2/2 valves are used to control the opening and closing. liquids and gases only. Valves of type 3/2, 4/2, 5/2 and 5/3 are mainly used for pneumatic and hydraulic systems.

When referring to the type of valve as a number such as 2/2, 4/2 or 5/2, the number on the front indicates the number of inlet and outlet valves that are, how many passages or how many holes (port) after the sign. overlap (/) indicates the number of states or positions of a valve. For example, a 2/2 valve is a 2-way valve and has two states, closed and open, and a 5/2 valve is a 5-way valve, and 2 states, etc.