อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

ใบพัดกรงกระรอก
TRANE

ใบพัดกรงกระรอก พัดลมที่มีใบพัดลักษณะคล้ายกรงกระรอก วัสดุเป็นอลูมิเนียมหรือพลาสติกก็ได้,มีมอเตอร์พัดลมติดอยู่ด้านข้าง หรือตรงกลางก็ได้(กรณีพัดลมกรงกระรอกมีความยาวมาก) อาจใช้ไฟ 220โวลต์หรือ 12โวลต์,ลักษณะแรงลมคงที่

 
ใบพัดกรงกระรอก

อะไหล่แอร์

>

>

ใบพัดกรงกระรอกtrane

ใบพัดกรงกระรอก

ใบพัดกรงกระรอก TRANE

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์บ้าน-Trane

MODEL:

HI-WALL BLOWER WHEEL (MCW)

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no-catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

ใบพัดกรงกระรอก

ใบพัดกรงกระรอก TRANE

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์บ้าน-Carrier

SERIES:

HI-COMMAND CONVERTIBLE BLOWER WHEEL

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no-catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

รายละเอียดสินค้า (Description)

พัดลมกรงกระรอก คือพัดลมที่มีใบพัดลักษณะคล้ายกรงกระรอก วัสดุเป็นอลูมิเนียมหรือพลาสติกก็ได้,มีมอเตอร์พัดลมติดอยู่ด้านข้าง หรือตรงกลางก็ได้(กรณีพัดลมกรงกระรอกมีความยาวมาก) อาจใช้ไฟ 220โวลต์หรือ 12โวลต์,ลักษณะแรงลมคงที่
การใช้งาน พัดลมกรงกระรอก
พบมากในงานเครื่องปรับอากาศใช้สำหรับกระจายความเย็น หรืออาจประยุกต์ใช้งาน ,เช่น ตู้ปลา การเป่าลมให้แห้ง หรือใช้ร่วมกับฮีตเตอร์ก็ได้
การเลือกใช้งาน ควรคำนึง จาก พัดลมกรงกระรอก
ต้องคำนึงถึง ความยาวช่วงใบพัดว่ายาวพอกับความต้องการหรือไม่ และต้องคำนึงแรงดันไฟฟ้าว่าต้องการใช้เท่าไร

squirrel cage fan is a fan with a blade that looks like a squirrel cage The material can be aluminum or plastic, there is a fan motor attached to the side. Or in the middle (in the case of a squirrel cage fan is very long) may use 220 volts or 12 volts, constant wind characteristics.
✅ Using a squirrel cage fan
Found in air conditioners used for distribution of cooling. or may be used for applications, such as fish tanks, blow drying or can be used in conjunction with a heater
The selection of applications should be taken into account from the squirrel cage fan.
Must consider the length of the propeller range that is long enough for the needs or not. And must consider the voltage that you want to use how much

Model

SERIES

BLOWER WHEEL(028-1817)

TRIPPLE E

HI-WALL BLOWER WHEEL (MCW)

BLOWER WHEEL(028-1851)

TRIPPLE E

HI-WALL BLOWER WHEEL (MCW)

BLOWER WHEEL(028-2088)

TRIPPLE E

HI-WALL BLOWER WHEEL (MCW)

MCW5306B0A10

HI-WALL 30,000BTU

HI-WALL BLOWER WHEEL (MCW)

BLOWER WHEEL ( LH) 5X8

HI-COMMAND

CONVERTIBLE BLOWER WHEEL

BLOWER WHEEL (RH) 5X8

HI-COMMAND

CONVERTIBLE BLOWER WHEEL

BLOWER ALU( LH ) 6X8

HI-COMMAND

CONVERTIBLE BLOWER WHEEL

BLOWER ALU( RH ) 6X8

HI-COMMAND

CONVERTIBLE BLOWER WHEEL

BLOWER PLASTIC 6X8

HI-COMMAND

CONVERTIBLE BLOWER WHEEL