อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

ใบพัดลมคอยล์ร้อน
CARRIER

ใบพัดลมคอยล์ร้อน CARRIER อะไหล่แท้คุณภาพดีจากแบรนด์ Carrier 

ใบพัดลมคอยล์ร้อน CARRIER

อะไหล่แอร์

>

>

ใบพัดลมคอยล์ร้อนCARRIER

ใบพัดลมคอยล์ร้อน CARRIER

ใบพัดลมคอยล์ร้อน CARRIER

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์บ้าน-Carrier

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no-catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

รายละเอียดสินค้า (Description)

CARR-481X0014, CARR-38AE500036, CARR-38AE500035 

Model: 481X010
Model: 481X009

An evaporator fan in a refrigerator is responsible for cooling the refrigerator. It’s located on the back wall of the freezer and pulls air through the condenser coils.

The fan then blows cool air throughout the fridge.

It also helps to remove moisture from the air, which prevents ice buildup on the evaporator coils.

 

An evaporator in a freezer is essentially the same as an evaporator in a refrigerator. People simply use a different term to talk about the same fan.

You can find the evaporator fan against the back wall of your freezer.

It looks like a box with visible fans spinning behind protective grills. Some evaporator fans in fridges and freezers include two fans.

The fan circulates cold air throughout your freezer and fridge.

Evaporator fans serve an important purpose. They allow refrigerators, freezers, and vehicles to operate efficiently.

They help remove heat from the evaporator coils that are absorbing heat from the air in your refrigerator or freezer.

The fan blows this heated air outside of the unit where it’s no longer affecting its efficiency.

Evaporator fans also circulate cool air inside the appliance.

They do this by blowing air over the cold evaporator coils and into the rest of the fridge and freezer.

CARR-481X0014

FAN,PLS.20″x3 38RGE036S-048S CARRIER

CARR-38AE500036

APFSR-013040 FAN 30c CARRIER

CARR-38AE500035 

APFSR-013040 FAN 25C CARRIER