อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

2 Way Valve

2 WAY Valve หน้าที่ คือ วาล์วเปิด ปิด น้ำเย็น จะถูกควบคุม โดยเทอร์โมสตัท ตามโหลดสภาวะของห้องปรับอากาศ การแบ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1.แบบ On - Off วาล์วจะเปิดสุด หรือ ปิดสุด เท่านั้น จะใช้กับแอร์ ขนาดเล็ก FCU 2.แบบ Proportional Type วาล์วจะสามารถ หรี่ ได้ นิยมใช้กับแอร์ ขนาดใหญ่ AHU
ปกติการเลือก 2way จะนิยมเลือก ขนาดเล็กกว่า ขนาดท่อน้ำเย็น 1 ไซด์

2 Way Valve

อะไหล่แอร์

>

>

2wayvalve

สินค้า 2 Way Valve

water in one direction only.

3way valves have three ports, labelled A, B, and AB. With three ports, the 3-way valve passes the water in two directions.

These are two criteria to determine if you need a 2way valve or a 3-way valve: water flow, and the type of valve operation you require.

Water Flow

Use a 2way valve in a system with a variable water flow that experiences changes in flow, pressure, and temperature. 2-way valves allow operators to run heating and cooling systems at variable flow rates, increasing process efficiencies, and lowering their operating costs.

The 3-way valve is used in a system with constant water flow.

Valve Operation

2way valves only have a simple On/Off operation. They can immediately stop fluid flow to a specific location and are essential components in many process safety systems.

3-way valves have two different operations: They can be used as mixing valves or diverting valves.

When used as a mixing valve, fluids of varying temperatures and pressures from ports A and B are mixed inside the valve body. The mixed fluid is transmitted out of port AB.

When used as a diverting valve, the fluid can either flow from AB to B and vice versa, or AB to A and vice versa. The 3-way valves have an L-shaped or T-shaped bore, which affect the circuit function (flow direction). This can be seen in Figure 3. As a result, various circuit functions can be achieved such as distributing or mixing flows.

2 Way Valve คืออะไร?