อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

Expension Valves
TRAE

Expension Valves TRAE ในระบบทำความเย็น เป็นอุปกรณ์ทำความเย็นที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวควบคุมการไหลของสารทำความเย็นที่ไหลจาก คอนเดนเซอร์ ( Condenser ) ผ่านเข้าไปยังอีวาพอเรเตอร์ ( Evaporator ) เพื่อลดความดันของสารทำความเย็นให้ต่ำลง จนสามารถเดือนเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สได้ที่อุณหภูมิต่ำๆ ในอีวาพอเรเตอร์ 

Expension Valve

อะไหล่แอร์

>

>

expensionvalvestrae

Expension Valve

Expension Valves TRAE Series

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์-emerson

ดาวน์โหลดเอกสาร:

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

รายละเอียดสินค้า (Description)

เอ็กเเพนชันวาล์ว ในระบบทำความเย็น Expansion Valve เป็นอุปกรณ์ทำความเย็นที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวควบคุมการไหลของสารทำความเย็นที่ไหลจาก คอนเดนเซอร์ ( Condenser ) ผ่านเข้าไปยังอีวาพอเรเตอร์ ( Evaporator ) เพื่อลดความดันของสารทำความเย็นให้ต่ำลง จนสามารถเดือนเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สได้ที่อุณหภูมิต่ำๆ ในอีวาพอเรเตอร์ และยังทำหน้าที่เป็นตัวแบ่งความดันของระบบเป็นด้านความดันสูงและความดันต่ำอีกด้วย

xpansion valves are devices used to control the refrigerant flow in a refrigeration system. They help to facilitate the change of higher pressure of liquid refrigerant in the condensing unit to lower pressure gas refrigerant in the evaporator.

The term “low side” is used to indicate the part of the system that operates under low pressure, in this case the evaporator. The “high side” is used to indicate the part of the system that operates under high pressure, in this case the condenser.

Manualexpansion valve  It is the type that requires a person to control the valve to open more or less. The refrigerant flow rate also depends on the pressure difference between the high pressure and low pressure side of the system.

Model

Size

TON

TRAE15HC

7/8×1-1/8 ODF

15 TON

TRAE20HC

7/8×1-1/8 ODF

20 TON

TRAE30HC

7/8×1-1/8 ODF

30 TON

TRAE40HC

7/8×1-1/8 ODF

40 TON

TRAE50HC

1-1/8×1-3/8 ODF

50 TON

TRAE60HC

1-1/8×1-3/8 ODF

60 TON

TRAE70HC

1-3/8×1-3/8 ODF

70 TON

Expension Valve TRAE

สินค้าที่เกี่ยวข้อง