อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

Oil separator

Oil separator อุปกรณ์ที่ออกแบบมาช่วยในการดักน้ำมันคอมเพรสเซอร์ไม่ให้เข้าไปในวงจรทำความเย็น จะถูกติดตั้งอยู่ระหว่างคอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่ถูกอัดติดมากับน้ำยาแอร์ออกจากกัน

Oil separator

อะไหล่แอร์

>

>

oilseparator

สินค้าOil separator

ออยเซพพาเรเตอร์ คือ อุปกรณ์ที่ออกแบบมาช่วยในการดักน้ำมันคอมเพรสเซอร์ไม่ให้เข้าไปในวงจรทำความเย็น จะถูกติดตั้งอยู่ระหว่างคอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่ถูกอัดติดมากับน้ำยาแอร์ออกจากกัน เมื่อน้ำมันคอมเพรสเซอร์ถูกคอมเพรสเซอร์อัดออกมาพร้อมกับน้ำยา ก็จะถูกตัวนี้แหละดักไว้ เพื่อไม่ให้เข้าไปในวงจรทำความเย็น และถูกเก็บไว้ที่ตัวจนกว่าน้ำมันจะมากพอที่ดันลูกลอยให้เปิดท่อน้ำมันกลับ แล้วน้ำมันจะถูกแรงดันภายในตัวเองดันกลับเข้าไปที่ด้าน Suction เพื่อที่จะหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ต่อไป

is a device designed to help trap compressor oil from entering the refrigeration cycle. It is installed between the compressor and the condenser. which will act to trap the compressor oil that is compressed with the air conditioner apart When the compressor oil is compressed out with the refrigerant, it will be trapped by this. so as not to enter the refrigeration cycle. And it is kept in the body until enough oil to push the float to open the oil pipe back. Then the oil will be pressurized inside itself, pushed back into the Suction side to continue lubricating the compressor.

Working Principle is installed at the compressor exit. between Compressor and condenser as Diagram above, which will separate the compressor oil that is attached to the refrigerant apart. And this oil will be returned directly to the compressor.

There are two disadvantages of having compressor oil flowing into the refrigerant pipe of the system:

Clause 1 The oil coating inside the pipe is like insulator. when flowing into the system This makes the heat transfer through the refrigerant tube surface inconvenient both in Evaporator (Evaporator) and condenser (Condenser)

Item 2, if the system is very negative Must adjust the temperature at the Evaporator is very low (below – 40 degrees Celsius) and the oil that gets stuck into the system will start to form (Wax) causing a blockage at the valve, adjust the far rate of the substance. cooling