อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

Pressure switch
Saginomiya

Pressure switch Saginomiya มีหลากหลายรุ่นตั้งแต่ขนาดเล็ก ACB/LCB/HTB/FTB รุ่นควบคุมความดันเดี่ยว SNS / HNS และรุ่นควบคุมความดันคู่ DNS  อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจาก ไฮ โล สวิทซ์ความดัน ซากิโนมิยา เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจในงาน ออโตเมติคคอนโทรลทั้งงานปรับอากาศ ระบบความเย็น ควบคุมความดัน

Pressure switch Saginomiya

อะไหล่แอร์

>

>

pressureswitchsaginomiya

สินค้า Pressure Switch Saginomiya

ไฮ โล สวิทซ์ความดัน ซากิโนมิยา มีหลากหลายรุ่นตั้งแต่ขนาดเล็ก ACB/LCB/HTB/FTB รุ่นควบคุมความดันเดี่ยว SNS / HNS และรุ่นควบคุมความดันคู่ DNS  อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจาก ไฮ โล สวิทซ์ความดัน ซากิโนมิยา เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจในงาน ออโตเมติคคอนโทรลทั้งงานปรับอากาศ ระบบความเย็น ควบคุมความดัน แลกเปลี่ยนความร้อน มาอย่างมั่นคงยาวนาน ด้วยระบบควบคุมคุณภาพแบบญี่ปุ่น ท่านจึงมั่นใจได้ในอุปกรณ์ ซากิโนมิยาทุกชิ้น

ไฮ โล สวิทซ์ความดัน คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบเมื่อความดันเกิดความเปลี่ยนแปลงสูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับความดันเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นิยมใช้มากในระบบควบคุมความดันของหม้อไอน้ำ ปั๊มลม ไฮดรอลิค เป็นต้น ถือว่าเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยชนิดหนึ่ง นอกเหนือไปจากวาวล์ระบายความดัน

เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบความดันในระบบและส่งเอาต์พุตออกมาเมื่อถึงค่าความดันที่ตั้งไว้ (set point) สวิตช์ความดันจะทำงานโดยการใช้ความดันระบบกับไดอะแกรมหรือลูกสูบ เพื่อสร้างแรงเปรียบเทียบกับพิกัดสปริงอัดช่วงก่อนหน้า

สวิตช์ความดันใช้สำหรับตรวจจับการมีอยู่ของความดันของเหลว Pressure Switch ส่วนใหญ่จะใช้ไดอะเฟรมหรือส่วนเซ็นเซอร์ การเคลื่อนที่ของเซ็นเซอร์จะใช้เปิดหน้าสัมผัสสวิตช์ 1 อันหรือมากกว่า เพื่อใช้ระบุสัญญาณเตือนหรือเริ่มต้นการดำเนินการควบคุม สวิตช์ความดันจะมีการออกแบบส่วนการตรวจจับหรือเซ็นเซอร์ที่แตกต่างกัน แบบที่พบบ่อยที่สุดก็คือ แบบไดอะแฟรมและลูกสูบลม

Hi Lo is a device used to control the system when the pressure changes above or below the set pressure level. It is widely used in the pressure control system of boilers, air pumps, hydraulics, etc. It is considered a type of safety device. in addition to the pressure relief valve

Hi Lo  is a device used to control the system when the pressure changes above or below the set pressure level. It is widely used in the pressure control system of boilers, air pumps, hydraulics, etc. It is considered a type of safety device. in addition to the pressure relief valve

It is a device designed to monitor the pressure in the system and outputs it when the set point is reached. The operated by applying system pressure to a diagram or piston. To create a force compared to the previous compression spring rating.

are used to detect the presence of liquid pressure.  are mainly used diaphragms or sensor sections. Sensor movement is used to open one or more switch contacts. In order to indicate an alarm or initiate a control action, the pressure switches have different sensing parts or sensor designs. The most common is Diaphragm and air piston