Shopping cart

น้ำยาแอร์ BR LINE R32

รหัสสินค้า: BRLN-R32 หมวดหมู่: , ,
ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

CALL!!

Compare

คือ สารทำความเย็นเจเนอเรชันใหม่ที่ผลิตขึ้นเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อลดการปล่อยสาร CFC ที่ทำลายชั้นบรรยากาศ ตามนโยบายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม