อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

REMOTE CONTROL TRANE

REMOTE CONTROL TRANE รีโมทแอร์ TRANE แบบไร้สาย สินค้าคุณภาพ บริการส่งสินค้าทั่วประเทศ

remote control

อะไหล่แอร์

>

>

romotecontrol

remote control

รีโมทแอร์ TRANE รุ่น 024-0417
แบบไร้สาย

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์บ้าน-Trane

รุ่น

024-0417

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no-catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

รีโมทแอร์ TRANE รุ่น 30510049 (BRAVO INVERTER)

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์บ้าน-Trane

รุ่น

30510049

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no-catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

รีโมทแอร์ TRANE รุ่น 30510474 (PASSIO INVERTER)

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์บ้าน-Trane

รุ่น

690412330001

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no-catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

รายละเอียดสินค้า (Description)

รีโมทแอร์ TRANE รุ่น 024-0417 Model: REMOTE HAND SET** – FOR MCX—EB MCD / MCC—AB / MCC—1B0RAA / MCW—7B / MCW-HA

รีโมทแอร์ TRANE รุ่น 30510049 (BRAVO INVERTER) Model: REMOTE HAND SET – FOR MCWA09-A24BB5A00 (BRAVO INVERTER)

รีโมทแอร์ TRANE รุ่น 30510474 (PASSIO INVERTER) Model: REMOTE HAND SET – FOR MYWE09-E24GB5A00 (PASSIO INVERTER) 

Building on more than 40 years of experience designing air-cooled chillers, Trane engineers bring innovation and know-how to every component. The next generation of Stealth™ air-cooled chillers, a new compressor design that delivers optimum performance under all operating conditions. Stealth™ also delivers the lowest noise level revealed for a chiller that Air cooled in the heating industry ventilation and air conditioning system

With new wireless control and mobile access from Trane for building automation systems (BAS), building facility teams can take advantage of building design and management. More appropriately, Trane offers the Trane Tracer™ BAS Operator Suite mobile application for remote access to the new Tracer™ SC and Trane Wireless Comm System controllers. Remote access allows users to manage and monitor data wirelessly and on the go from anywhere. with increased reliability and no wires