อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

Room Thermostat TRANE

Room Thermostat TRANE  รูมเทอร์โมสตัท TRANE สินค้าคุณภาพ บริการส่งสินค้าทั่วประเทศ

Room thermostat trane

อะไหล่แอร์

>

>

roomthermostat

Room thermostat trane

ROOM THERMOSTAT (REFRIGERANT COIL)

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์บ้าน-Trane

รุ่น

690412370001

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no-catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

Room thermostat trane

ROOM THERMOSTAT (WATER COIL)

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์บ้าน-Trane

รุ่น

690417810001

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no-catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

room thermostat trane

ROOM THERMOSTAT (WATER COIL ONLY)

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์บ้าน-Trane

รุ่น

THT03227

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no-catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

รายละเอียดสินค้า (Description)

ROOM THERMOSTAT (REFRIGERANT COIL) Model:ROOM THERMOSTAT, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (REFRIGERANT COIL) (024-0677)
ROOM THERMOSTAT (FOR CONVERTIBLE/CONCEALED TYPE)

ROOM THERMOSTAT (WATER COIL) Model:ROOM THERMOSTAT, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (WATER COIL)(024-0678) 
NEW! ROOM THERMOSTAT (FOR CONVERTIBLE/CONCEALED TYPE)

ROOM THERMOSTAT (WATER COIL ONLY) Model: ROOM THERMOSTAT, 3-SPEED FAN, HEAT-OFF-COOL, 220VAC (WATER COIL ONLY)
NEW! ROOM THERMOSTAT (FOR CONVERTIBLE/CONCEALED TYPE)

Building on more than 40 years of experience designing air-cooled chillers, Trane engineers bring innovation and know-how to every component. The next generation of Stealth™ air-cooled chillers, a new compressor design that delivers optimum performance under all operating conditions. Stealth™ also delivers the lowest noise level revealed for a chiller that Air cooled in the heating industry ventilation and air conditioning system

With new wireless control and mobile access from Trane for building automation systems (BAS), building facility teams can take advantage of building design and management. More appropriately, Trane offers the Trane Tracer™ BAS Operator Suite mobile application for remote access to the new Tracer™ SC and Trane Wireless Comm System controllers. Remote access allows users to manage and monitor data wirelessly and on the go from anywhere. with increased reliability and no wires