อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

น้ำยาล้างคอยล์แอร์
BR LINE

น้ำยาล้างคอยล์แอร์ BR LINE น้ำยาล้างฟินน์คอยย์เพื่อทำความสะอาดเครื่องทำความเย็น ล้างฟินคอยล์ ผลิตภัณฑ์เคมี จะช่วยป้องกันการกัดกร่อน ตะกรันและสนิม(ระบบปิด ชิลเลอร์) ป้องกันตะไคร้น้ำ แบคทีเรีย (ในระบบเปิด คูลลิ่งทาวเวอร์) และยืดอายุเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำเย็นขนาด 3.75 L

น้ำยาล้างคอยล์แอร์

อะไหล่แอร์

>

>

น้ำยาล้างคอยล์brline

น้ำยาล้างคอยล์แอร์

น้ำยาล้างคอยล์แอร์ ล้างฟินน์คอยล์ BR LINE

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์-brline

Model:

SCSE 200

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

รายละเอียดสินค้า (Description)

เป็นน้ำยาที่ใช้ล้างทำความสะอาดคราบสกปรก , ฝุ่น หรือจำพวกคราบน้ำมัน บนแผงคอยล์เครื่องปรับอากาศ และยังสามารถใช้ล้างสารจำพวก flux ที่ติดอยู่กับชิ้นงานออกได้ดี ไม่ทำลายวัสดุโลหะเช่น  เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส Mould  ทองเหลือง และพลาสติก PET , PP , ABS , PC รวมไปถึงพลาสติกทุกๆ ชนิด และผลิตขึ้นมาเพื่อใช้แทนสาร Hexane , Solvent 1425 ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นเเละไม่ทำลายสารเคลือบผิวสีฟ้าที่คอยล์แอร์

คุณสมบัติเด่น

  1. สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิห้องปกติ โดยไม่ต้องใช้ Heater
  2. ใช้งานได้หลายวิธี เช่น จุ่ม , เช็ด , ล้าง เป็นต้น
  3. ไม่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ Green house effect หรือไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
  4. ไม่มีสารปรอทและสารตะกั่วเป็นส่วนผสม รวมถึงไม่มีสารก่อมะเร็ง และไม่มีสาร Thai RoHS-REACH, PFOS
  5. ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสารเคมีควบคุมตามกฎหมายป้องกันและควบคุมมลภาวะทางอากาศ
  6. ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสารเคมีควบคุมตามกฎหมายเกี่ยวกับสารอินทรีย์วัตถุที่เป็นพิษที่ใช้เป็นตัวทำละลาย

ประโยชน์ทั่วไป

  • SCSE-200 สามารถทำความสะอาดคราบสกปรก , ฝุ่น และคราบน้ำมันบนแผงคอยล์เครื่องปรับอากาศ และพลาสติกได้ดี รวมถึงล้างคราบ flux
  • ไม่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินของโลหิต( หัวใจ) หรือปอด
  • ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการระเหยให้แห้ง โดยไม่ต้องใช้ความร้อนจาก Heater
  • เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมเพราะไอระเหยของสารสามารถสลายตัวได้ในธรรมชาติ

อัตราส่วนการผสม

น้ำยา SCSE200 ประมาณ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 5 ส่วน
อัตราส่วนสามารถปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความสกปรกแผงคอยล์
ใช้สำหรับ : ล้างคราบสกปรก , ฝุ่น , แผงคอยล์เครื่องปรับอากาศ
บรรจุ : 4 LT/GL

เคมีภัณฑ์ คุณภาพจากบีอาร์ไลน์ รีฟริโก เพื่อทำความสะอาดเครื่องทำความเย็น ล้างฟินคอยล์ ผลิตภัณฑ์เคมี จะช่วยป้องกันการกัดกร่อน ตะกรันและสนิม (ระบบปิด ชิลเลอร์) ป้องกันตะไคร้น้ำ แบคทีเรีย (ในระบบเปิด คูลลิ่งทาวเวอร์) และยืดอายุเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำเย็น จากการใช้งานมาเป็นเวลานาน การเกิดฝุ่น เศษสกปรก คราบไขมันต่างๆ จับตัวกันแน่นติดตามท่อน้ำยา ใบพัดลม ตะแกรง อันเป็นต้นเหตุทำให้ประสิทธิภาพการส่งความเย็นลดน้อยลง และส่งผลให้อายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ลดลงด้วยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ เคมีคุณภาพจากบีอาร์ไลน์ รีฟริโก เพื่อถนอมรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอ

fincoilcleaner

air conditioner cleaner Air fin coil cleaner
It is a liquid that is used to clean dirt, dust, oil stains on the air conditioner coil panel. and used to clean flux substances that are attached to the workpiece well Does not destroy metals such as aluminum, steel, stainless steel, brass, mold and plastics PET, PP, ABS, PC, including all kinds of plastics and made to replace Hexane, Solvent 1425, colorless, odorless, does not destroy the coating. blue air coil

Distinctive Features DE-SCALER
Can be used at normal room temperature Without Heater
Can be used in many ways such as dipping, wiping, washing, etc.
Does not cause the Green house effect phenomenon or does not cause global warming
Contains no mercury and lead. Including no carcinogens and no substances Thai RoHS-REACH, PFOS.
It is not classified as a regulated chemical under the Air Pollution Prevention and Control Act.
It is not classified as a regulated chemical under the Act on Toxic Organic Substances Used as a Solvent.
general benefits
SCSE-200 can clean dirt, dust and oil stains on the air conditioner coil panel. and plastic is good including clearing flux stains
No effect on the circulatory system (heart) or lungs.
Easy to use and convenient to evaporate dry. without the need for heat from the heater
It is user-friendly and environmentally friendly because the vapors can decompose in nature.
Mixing ratio
Approximately 1 part SCSE200 solution to 5 parts water.
The ratio can be adjusted depending on how dirty the coil is.
Used for : cleaning dirt , dust , air conditioning coil panel
Packing : 4 LT/GL