อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

Y strainer
ข้อแยกสามทาง รูปตัวY

Y strainer ข้อแยกสามทาง รูปตัวY ถูกใช้กันมากในอุตสาหกรรมเคมี ระบบ น้ำทิ้ง และระบบส่งน้ำ สารไหลที่ผ่านตัวกรอง จะมีวาล์วกันกลับป้องกันไม่ให้ไหลย้อนกลับมา สิ่งสกปรก หรือเศษโลหะปนเปื้อนมากับสารไหล

Y-strainer

อะไหล่แอร์

>

>

สินค้าY strainer

Y strainerคืออะไร?

ข้อแยกสามทาง รูปตัวY ถูกใช้กันมากในอุตสาหกรรมเคมี ระบบ น้ำทิ้ง และ ระบบส่งน้ำ สารไหลที่ผ่านตัวกรอง จะมีวาล์วกันกลับป้องกันไม่ให้ไหลย้อนกลับมา สิ่งสกปรก หรือเศษโลหะปนเปื้อนมากับสารไหล ก็จะถูกเก็บสะสมอยู่ในไส้กรองของYStrainerที่ด้านล่างสุดของตัวกรอง จะมีบอลวาล์วหรือปลั๊กอุด สามารถถ่ายสิ่งสกปรกออกมาได้โดยไม่ต้องถอดออกจากระบบหรือหยุดการทำงานได้

ทำหน้าที่กรองสิ่งปนเปื้อนจากตัวกลางที่ไหลอยู่ระบบ เช่น เศษตะกอนต่างๆ เศษและวัสดุที่เข้าไปอยู่ในท่อระหว่างการติดตั้ง และการสะสมของเศษตะกอน/สสารที่สามารถเกิดขึ้นได้จากระบบประปา เพื่อป้องกันความเสียหายของมิเตอร์และวาล์วที่จะเกิดจากเศษตะกอนต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดตัน โดยน้ำหรือสสารต่างๆจะไหลผ่านไป แต่เศษตะกอนต่างๆจะติดอยู่ที่ไส้กรองด้านล่างของซึ่งสามารถถอดไส้กรองออกมาเพื่อกำจัดเศษตะกอนต่างๆ โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของระบบอุตสาหกรรมต่าง ๆ

are filters that look like the Y, commonly used in various industrial systems, sewage systems, water delivery systems.
filter contaminants from the medium flowing in the system, such as various sediments. Debris and material entering the pipe during installation and the accumulation of sediment/substance that can occur from the water supply system. This prevents damage to the meter and valve caused by sludge which causes clogging. The water or matter will flow through the . But the sediment will be attached to the filter at the bottom of the. Which can remove the filter to get rid of various sediment debris. without stopping the industrial system

Y-Strainers are devices for mechanically removing unwanted solids from liquid, gas or steam lines by means of a perforated or wire mesh straining element. They are used in pipelines to protect pumps, meters, control valves, steam traps, regulators and other process equipment.

Y-Strainers are very cost effective straining solutions in many applications. Where the amount of material to be removed from the flow is relatively small, resulting in long intervals between screen cleanings, the strainer screen is manually cleaned by shutting down the line and removing the strainer cap. For applications with heavier dirt loading, Y-Strainers can be fitted with a “blow-off” connection that permits the screen to be cleaned without removing it from the strainer body.

บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอะไหล่แอร์

AirXQ บริการขายอะไหล่แอร์

เราพร้อมให้บริการตอบคำถามปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับอะไหล่แอร์ท่านสามารถติดต่อเราได้ตอนนี้