Shopping cart

อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

น้ำยาแอร์ น้ำมัน เคมีภัณฑ์

น้ำยาแอร์ เป็นสารเคมี ที่จะใช้เพื่อการทำงานใน ระบบปรับอากาศ และ ระบบทำความเย็น เมื่อไหลผ่านคอมเพรสเซอร์และคอยล์เย็น จะช่วยดูดซับปริมาณความร้อน กับความร้อนแฝง เพื่อเปลี่ยนอุณหภูมิ และความดัน ให้ต่ำลงและกลายเป็น ความเย็น

น้ำยาแอร์

อะไหล่แอร์

>

น้ำยาแอร์ น้ำมัน เคมีภัณฑ์

น้ำยาแอร์คืออะไร?

น้ำยาแอร์เป็นสารเคมี ที่จะใช้เพื่อการทำงานใน ระบบปรับอากาศ และ ระบบทำความเย็น เมื่อไหลผ่านคอมเพรสเซอร์และคอยล์เย็น จะช่วยดูดซับปริมาณความร้อน กับความร้อนแฝง เพื่อเปลี่ยนอุณหภูมิ และความดัน ให้ต่ำลงและกลายเป็น ความเย็น แต่ในส่วนของความร้อน จะถูกถ่ายเท ผ่านคอนเดนเซอร์ หลังจากนั้นจะถูกกลั่น ให้กลับมาป็นสถานะเดิม เพื่อกลับเข้าสู่ระบบ และทำหน้าที่ดังเดิม

หรือที่เราเรียกกันว่า สารทำความเย็น (Refrigerants) เป็นสารของเหลวที่ทำให้เกิดความเย็น โดยเป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่รับ ดูดซับ และนำพาความร้อน เพื่อให้เกิดการขยายตัว หรือมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้กลายเป็นไอหรือแก๊ส และสารดังกล่าวเมื่อกลายเป็นไอแก๊สแล้ว จะสามารถคืนตัวเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวได้อีก น้ำยา น้ำมัน เคมีภัณฑ์

ประเภทของน้ำยาแอร์

1.น้ำยาแอร์หรือสารทำความเย็นชนิด R22
เป็นน้ำยาแอร์รุ่นเก่าที่ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน นิยมนำมาใช้กับแอร์บ้านทั่วไป ข้อดีที่คือราคาถูกกว่าน้ำยาแอร์ชนิดอื่น แต่มีข้อเสียคือส่งผลต่อการทำลายชั้นโอโซน ทำให้กิดภาวะเรือนกระจก และหากรั่วออกมาสู่อากาศจำนวนมากจะส่งผลอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

2.น้ำยาแอร์หรือสารทำความเย็นชนิด R32
เป็นสารทำความเย็นที่ถูกพัฒนามาเพื่อทดแทนชนิด R22 โดยมีข้อดีที่มีค่า ODP ที่ต่ำกว่าสารทำความเย็นชนิด R22 จึงทำให้ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศแต่ข้อเสียก็คือราคาจะแพงกว่าสารทำความเย็นชนิด R22 และถึงแม้ว่าจะไม่ทำลายชั้นโอโซนแต่ก็ยังส่งผลต่อภาวะเรือนกระจกอยู่

3.น้ำยาแอร์หรือสารทำความเย็นชนิด R410A

เป็นสารทำความเย็น รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งถูกผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยลดการเกิดก๊าซเรื่อนกระจก ข้อดี ประหยัดพลังงานมากที่สุดและราคายังถูกกว่าสารทำความเย็นชนิด R410A อีกด้วย ส่วนข้อเสียคือสามารถติดไฟได้นั้นเอง

น้ำยาแอร์

ข้อดี/ข้อเสียของน้ำยาเเต่ละประเภท

R22

ข้อดีของสารทำความเย็น R22

 • สาร R22 ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์
 • สาร R22 ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม A1 คือ เป็นสารที่ไม่ติดไฟ จึงมีความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อเสียของสารทำความเย็น R22

 • สาร R22 มีค่า ODP สูง ซึ่งส่งผลต่อการทำลายชั้นโอโซนสูง
 • สาร R22 มีค่าที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก
 • สาร R22 หากรั่วออกมาสู่อากาศจำนวนมากจะส่งผลอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
R32

ข้อดีของสารทำความเย็น R32

 • สาร R32 ใช้สารทำความเย็นน้อยกว่าสารรุ่นเดียวกัน
 • จุดเดือดของน้ำยา R32 มีค่าต่ำ ทำให้คอมเพลสเซอร์ทำงานเบาสุด ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการทำความเย็นดีและเร็วกว่า R22 และ R410A
 • ประหยัดพลังงานมากที่สุด
 • ราคาถูก และมีค่า GWP ที่ต่ำกว่าสาร R410A

ข้อเสียของสารทำความเย็น R32

 • สาร R32 จัดอยู่ในกลุ่ม A2 ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟได้เล็กน้อย ต่างจากสารชนิดอื่นที่อยู่ในกลุ่ม A1 แต่การที่สาร R32 จะติดไฟได้นั้น ต้องอาศัยความเข้มข้นของน้ำยาพอสมควร หากน้ำยามีความเข้มข้นน้อยก็จะติดไฟได้น้อย หากเข้มข้นมากก็จะติดไฟได้มาก จึงให้นำมาใช้ในแอร์ขนาดเล็กที่ต่ำกว่า 24000 บีทียู

ข้อดีของสารทำความเย็น R410A

 • เป็นสารทำความเย็นที่ไม่ติดไฟ
 • สาร R410A มีค่า ODP ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ

ข้อเสียของสารทำความเย็น R410A

 • มีค่า GWP สูง ซึ่งเป็นตัวทำลายชั้นโอโซนและการทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก
 • กรณีที่น้ำยาเกิดรั่วในระบบเครื่องปรับอากาศ R-410A ต้องถ่ายทิ้งให้เป็นศูนย์ แล้วจึงเติมเข้าไปใหม่อีกรอบ ไม่สามารถเติมเพิ่มจากเดิมเข้าไปได้

Reagents, oils, chemicals
Refrigerant is a chemical that is used for working in Air conditioning and cooling systems when it flows through the compressor and the evaporator will help absorb the amount of heat with latent heat To change the temperature and pressure to be lower and become cold, but the heat will be transferred through the condenser. after that it is distilled to return to its original state to log back in and perform the same function

The refrigerant used in air conditioning systems is usually found in either a gas or liquid form. It is a crucial component for a working system as it absorbs heat from the environment and converts it into a cool air flow when combined with the other components of your air conditioner.

บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอะไหล่แอร์

AirXQ บริการขายอะไหล่แอร์

เราพร้อมให้บริการตอบคำถามปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับอะไหล่แอร์ท่านสามารถติดต่อเราได้ตอนนี้