น้ำยาแอร์ มีกี่ประเภทเเละใช้งานแแตกต่างกันอย่างไร

น้ำยาแอร์ เป็นสิ่งที่ช่างแอร์ หรือช่างเครื่องเย็น จะต้องมีความรู้ในเรื่องของส่วนประกอบต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญของเครื่องปรับอากาศ โดยส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการทำให้แอร์ทำความเย็นได้ก็คือ น้ำยาแอร์ ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดความเย็น ซึ่งในบทความนี้ก็จะพามาทำความรู้จักกับน้ำยาดังกล่าวนี้กันให้มากขึ้น

หน้าแรก

>

น้ำยาแอร์

น้ำยาแอร์คืออะไร?

น้ำยาแอร์ หรือ สารทำความเย็น เป็นสารประกอบที่มักพบได้ทั้งในสถานะของเหลวหรือก๊าซ โดยทำหน้าที่ดูดซับความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการขยายตัว หรือมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้กลายเป็นไอหรือแก๊ส และสารดังกล่าวเมื่อกลายเป็นไอแก๊สแล้ว จะสามารถคืนตัวเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวได้อีก สารเหล่านี้ใช้ในกระบวนการทำความเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น และตู้แช่แข็ง เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะของสารทำความเย็นจึงสามารถนำพาความร้อนออกไปจากพื้นที่และแทนที่ด้วยอุณหภูมิที่เย็นกว่าได้

Refrigerants, or refrigerants, are compounds that are commonly found in either a liquid or gaseous state. By acting to absorb heat from the environment to cause expansion. or has changed from liquid to vapor or gas and such substances when becoming a gas vapor will be able to return the status changer to liquid again These substances are used in refrigeration processes for air conditioners, refrigerators and freezers. Due to the unique properties of the refrigerant, it can take heat away from the space and replace it with a cooler temperature.

น้ำยาแอร์ทำงานอย่างไรกับเครื่องปรับอากาศ?

เครื่องปรับอากาศทำงานร่วมกับระบบหลัก 3 ระบบ คือ

  • คอนเดนเซอร์
  • คอมเพรสเซอร์
  • เครื่องระเหย

โดยน้ำยาแอร์มีบทบาทสำคัญในส่วนประกอบทั้ง 3 อย่างเริ่มจากคอมเพรสเซอร์ โดยน้ำยาแอร์ในคอมเพรสเซอร์เป็นก๊าซซึ่งมีแรงดันสูง มันจะทำการดูดซับความร้อนจากภายในบ้าน และกลายเป็นของเหลวเคลื่อนไปยังคอนเดนเซอร์ด้านนอกโดยมอเตอร์เป่าลมที่ทำหน้าที่ไล่ความร้อนที่รวมตัวกัน หลังจากนั้นสารทำความเย็นจะเคลื่อนกลับเข้าไปในเครื่องระเหยซึ่งจะกลับไปเป็นก๊าซ กระบวนการนี้ช่วยให้อุณหภูมิลดลงทำให้ขดลวดเย็นลงและพัดลมจะเป่าลมเหนือคอยล์เพื่อให้บ้านหรือในอาคารมีอากาศที่เย็นสบาย

น้ำยาแอร์มีกี่ประเภท?

1. น้ำยาแอร์ที่ใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรม

1. น้ำ เป็นหนึ่งในสารที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติทางเคมีและอุณหพลศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบ โดยถูกใช้เป็นสารทำความเย็นมานานเนื่องจากหาได้ง่าย ราคาไม่แพง มีการใช้น้ำเป็นตัวทำความเย็นในโรงงานโดยจะถูกนำไปใช้ในวงจรเพื่อลดอุณหภูมิ สำหรับการใช้น้ำเป็นสารทำความเย็นจำเป็นต้องมีอุณหภูมิแวดล้อมที่สูงกว่า 100 ° C

 2.HFC R134A น้ำยาแอร์ชนิดนี้มักใช้ในรถยนต์ปรับอากาศ แต่ยังนำไปใช้ในช่องแช่เย็นเชิงพาณิชย์ในท่อน้ำยาทำความเย็น สารชนิดนี้มีความเป็นพิษน้อยที่สุด ไม่ติดไฟ อีกทั้งยังมีเสถียรภาพทางความร้อนที่สมบูรณ์แบบและไม่กัดกร่อน

3. ไฮโดรคาร์บอน (HCS) สารทำความเย็นนี้ซึ่งเต็มไปด้วยสารเคมีที่ใช้ในระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์, ระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น โดยสารทำความเย็นนี้เหมาะสำหรับการทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีโพรเพนที่มี ODP เป็นศูนย์ (โอกาสในการสูญเสียโอโซน) แต่ต้องมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเฉพาะ รวมทั้งต้องใช้งานในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากประกายไฟและสายไฟ

4. แอมโมเนีย (R717) ถือเป็นน้ำยาแอร์ที่นิยมใช้มากที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรมทำความเย็น โดยประกอบด้วยสารเคมีที่ปราศจากฮาโลเจน นอกจากนี้ ยังมีน้ำหนักโมเลกุลที่ต่ำกว่าจุดวิกฤตสูงและค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพสูง

5. คาร์บอนไดออกไซด์ R744 น้ำยาแอร์ชนิดนี้ต้องได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีน้ำหนักมาก และหากเกิดการรั่วไหลอาจแทนที่ออกซิเจนได้ แต่ข้อดีก็คือ CO2 R744 มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่เป็นพิษและไม่ติดไฟ

1. น้ำยาแอร์ที่ใช้ในบ้านและที่อยู่อาศัย

1. HCFC -22 (R-22) เป็นหนึ่งในน้ำยาแอร์ที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับปั๊มความร้อนและระบบปรับอากาศที่ใช้ในบ้าน ตลอดจนที่อยู่อาศัย แต่หากเกิดการรั่วไหลอาจเป็นสาเหตุของการสูญเสียโอโซน ซึ่งสารชนิดนี้ถูกยกเลิกการใช้งานในปี 2010 แต่อย่างไรก็ตามในช่วงต้นปี 2020 ก็สามารถกลับมาใช้ได้ แต่ใช้เฉพาะเมื่อมีการรีไซเคิลเพื่อใช้ในระบบเดียวกันเท่านั้น

2. R-410A เป็นน้ำยาแอร์ที่ใช้กันมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปจะประกอบด้วยสารทำความเย็นไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนสองตัวคือไดฟลูออโรมีเธนและเพนตาฟลูออโรอีเทน R-410A ถือเป็นสารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน เมื่อเปรียบเทียบกับ R-407C และ R-22 สารทำความเย็นนี้ให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีกว่า ไม่มีคลอรีนและเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า R-22 มาก ส่วน R-410 ใช้กันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมสำหรับเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศ

3. R600A หรือที่เรียกว่า CARE10 เป็นสารทำความเย็นเกรด Isobutane ซึ่งเป็นสารทำความเย็นจากธรรมชาติ ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในงานทำความเย็นประเภทต่างๆ การใช้ R600A เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำและประสิทธิภาพทางอุณหพลศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม โดยปัจจุบันเป็นก๊าซทำความเย็นที่นิยมเลือกนำมาใช้ในตู้เย็นในประเทศและในเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก ไม่เป็นพิษโดยมีค่า ODP (ศักยภาพในการพร่องของโอโซน) เป็นศูนย์ และ GWP (ศักยภาพโลกร้อน) ต่ำมาก แต่ต้องได้รับการออกแบบระบบด้วยความแม่นยำสูงสุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาไฟไหม้ นอกจากนี้ยังต้องใช้อย่างระมัดระวังอีกด้วย

น้ำยาแอร์เป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญในการทำความเย็น ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมและพื้นที่อยู่อาศัย ดังนั้น ช่างแอร์จึงต้องมีความรู้ในเรื่องของส่วนประกอบ, การติดตั้ง และการดูแลรักษาที่เหมาะสม ตลอดจนการเลือกน้ำยาแอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

ขอบคุณที่มา : Thaiaircare

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

มอเตอร์คอยล์ร้อนมีปัญหาแก้ไขอย่างไรดี?

มอเตอร์คอยล์ร้อน หรือ พัดลมคอยล์ร้อนมีปัญหา เราจะทำอย่างไรดี แต่ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับพัดลมคอยล์ร้อนกันก่อนเลยครับ

ติดตั้งแอร์

ติดตั้งแอร์ ให้เหมาะสมกับห้อง (Installation) มีเทคนิคอย่างไร

ถ้าเป็นห้องนอนควรวางให้ลมจากเครื่องปรับอากาศเป่าด้านข้างลำตัวขณะนอนเสมอ เพราะถ้าให้ลมพัดจากศีรษะไปเท้า หรือเท้าไปศีรษะ จะส่งผลให้ไม่สบายได้ง่าย

วิธีคำนวณ btu แอร์

วิธีคำนวณ BTU แอร์ยังไงให้พอดีกับห้อง

ก่อนที่เราจะติดแอร์ เราก็ต้องรู้ขนาดของ btuแอร์ ก่อนว่าจะติดขนาดเท่าไหร่…? การคำนวณ btu แอร์ โดยปกติแล้วมีวิธีคำนวณง่ายๆ มาดูกันเลย