อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

น้ำยาแอร์ R22
TOTALINE

น้ำยาแอร์ R22 สามารถทำอุณภูมิต่ำสุดได้ถึง -40.80 ºC ด้วยอุณหภูมิจุดเดือดที่ต่ำที่ความดันบรรยากาศสารทำความเย็นชนิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับระบบทำความเย็นทั่วไปทั้งในที่อยู่อาศัย ห้องเย็นที่เก็บรักษาวัตถุดิบห้องเย็นเก็บสินค้าปลอดภัยต่อการใช้งานโดยไม่มีพิษ ไม่ติดไฟ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ทำให้ระบบทำความเย็นมีความปลอดภัยสูงดันบรรยากาศ เป็นสารทำความเย็นที่มีความบริสุทธิ์สูง

น้ำยาแอร์ R22

อะไหล่แอร์

>

>

น้ำยาแอร์r22

น้ำยาแอร์ R22

น้ำยาแอร์ R22 TOTALINE

แบรนด์ :

TOTALINE

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

รายละเอียดสินค้า (Description)

สามารถทำอุณภูมิต่ำสุดได้ถึง -40.80 ºC ด้วยอุณหภูมิจุดเดือดที่ต่ำที่ความดันบรรยากาศสารทำความเย็นชนิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับระบบทำความเย็นทั่วไปทั้งในที่อยู่อาศัย ห้องเย็นที่เก็บรักษาวัตถุดิบห้องเย็นเก็บสินค้าปลอดภัยต่อการใช้งานโดยไม่มีพิษ ไม่ติดไฟ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ทำให้ระบบทำความเย็นมีความปลอดภัยสูง

สารทำความเย็น เป็นตัวกลางสำคัญในการทำให้เกิดความเย็น เพราะสารนี้จะเดินทางไปที่ทุกอุปกรณ์สำคัญที่ทำให้เกิดความเย็นของระบบทำความเย็น (Refrigeration System) ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ด้วยคุณสมบัติในตัวเองที่สามารถดูดซับและนำพาความร้อนด้วยการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้เป็นไอ จากนั้นสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลวเพื่อเข้าสู่กระบวนการทำความเย็นอีกครั้งได้โดยไม่เสื่อมสถานะ

เมื่อ สารทำความเย็น ต้องทำงานอยู่ในระบบทำความเย็นอยู่ตลอด สารนี้จึงต้องมีคุณสมบัติที่นอกจากมีเสถียรภาพในการทนความร้อนและเปลี่ยนสถานะได้ดีแล้ว ต้องไม่มีสารผสมที่กัดกร่อนหรือทำปฎิกิริยากับโลหะของระบบทำความเย็นเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ทำความเย็นอื่นๆ นอกจากนี้จะต้องไม่ติดไฟง่ายเนื่องจากต้องรับความร้อนสูงที่อาจส่งผลให้เกิดการระเบิดได้

Refrigerant is a substance that create cool because the substance will spread to all relevant parts in the refrigeration system as aforementioned. The ability of convection by evaporation and vice versa into a refrigeration system without losing its function.

Once the refrigerant is at low temperature, the substance need stability and durability to heat and to conversion. It should not contain corrosive that is sensitive to metal of the refrigeration system in order to prevent from deterioration. Lastly, the refrigerant must be non-flammable and non-blast.

Refrigerants circulate in refrigeration system and change its form, temperature, and pressure constantly in order to remove the heat from the specified area that need to replace with the cool.

 

Refrigerants circulate in refrigeration system and change its form, temperature, and pressure constantly in order to remove the heat from the specified area that need to replace with the cool.