อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

มอเตอร์คอยล์ร้อน
CARRIER

มอเตอร์คอยล์ร้อน จากแบรนด์ CARRIER

มอเตอร์คอยล์ร้อน

อะไหล่แอร์

>

>

มอเตอร์คอยล์ร้อนCarrier

มอเตอร์คอยล์ร้อน

มอเตอร์คอยล์ร้อน CARRIER

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์บ้าน-Carrier

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no-catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

รายละเอียดสินค้า (Description)

Air Motor is a type of motor which does mechanical work by expanding compressed air. Air motors generally convert the compressed air to mechanical work through either linear or rotary motion. Linear motion can come from either a diaphragm or piston actuator, while rotary motion is supplied by either a vane type air motor or piston air motor.

Air motors have existed in many forms over the past two centuries, ranging in size from hand held turbines to engines of up to several hundred horsepower. Some types rely on pistons and cylinders, others use turbines. Many compressed air engines improve their performance by heating the incoming air, or the engine itself. Air motors have found widespread success in the hand-held tool industry and continual attempts are being made to expand their use to the transportation industry. However, air motors must overcome inefficiencies before being seen as a viable option in the transportation industry.

A widespread application of small air motors is in hand-held tools, power ratchet wrenches, drills, sanders, grinders, cutters, and so on. Though overall energy efficiency of pneumatics tools is low and they require access to a compressed-air source, there are several advantages over electric tools. They offer greater power density (a smaller pneumatic motor can provide the same amount of power as a larger electric motor), do not require an axillary speed controller (adding to its compactness), generate less heat, and can be used in more volatile atmospheres as they do not require electric power.

CARR-421X0017

MOTOR CDU 1/4HP 38RGE025R-110

CARR-42LC001102

MOTOR1/8HP 38GS014024 KDE3J4003

CARR-421X0023

MT-1/15HP 38RGE018R-110

CARR-421X0033PM

MT-CDU-BRPM-3102394

CARR-38RT118228

PM310849-MT1/8HP CARRIER

CARR-421X0035-PM

421X0035-PM3103177-MT

CARR-421X0036-PM

421X0036-PM3102433-MT

CARR-421X0037-PM

421X0037-PM3304128-MT

CARR-422X0005-PM

422X0005-PM3103104-MT1/3HP

CARR-42LC001103

MOTOR 1/4 HP 38GS036

BRLN-1603-200-254

MOTOR CDU-C1-1/8 TA-VN CW

BRLN-1603-200-253

MOTOR CDU.C1-1/8 TAL-VN CCW

BRLN-1603-200-254-3

MOTOR1/8HP 38GS014024 KDE3J4003

BRLN-1603-200-254-2

MT-1/15HP 38RGE018R-110

CARR-421X0024-PM

MT-CDU-1/5HP-3105105 -หมุนซ้าย

CARR-421X0033-PM

MT-CDU-BRPM-3102394

CARR-421X0016-PM

MT-CDU-BRPM-310672-1/6HP

CARR-421X0041-PM

MT-CDU-BRPM-3108392-R410

CARR-421X0017-PM

MT-CDU-BRPM-3108407-1/4HP

CARR-421X0040-PM

MT-CDU-BRPM-3115284-R410

CARR-421X0015-PM

MT-CDU-BRPM-312541-1/2HP

CARR-421X0039-PM

MT-CDU-PM3304130-3/4HP

BRLN-421X0017

38RGE025R-110

BRLN-421X0024

38RGE036S-210

มอเตอร์คอยล์ร้อน