อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

แผงคอนโทรลแอร์
PC BOARD CARRIER

แผงคอนโทรลแอร์ PC BOARD CARRIER

แผงคอนโทรลแอร์

อะไหล่แอร์

>

>

แผงคอนโทรลแอร์CARRIER

แผงคอนโทรลแอร์

แผงคอนโทรลแอร์ PC BOARD CARRIER Model: 40KMT030W-11-RAD

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์บ้าน-Carrier

ใช้กับเครื่องปรับอากาศรุ่น :

40KMT030W

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no-catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

แผงคอนโทรลแอร์

แผงคอนโทรลแอร์ PC BOARD CARRIER Model: 42HAE018X-10RAD

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์บ้าน-Carrier

ใช้กับเครื่องปรับอากาศรุ่น :

42HAE018X-10RAD

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no-catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

แผงคอนโทรลแอร์

แผงคอนโทรลแอร์ PC BOARD CARRIER Model: 40KMT030W-10-RAD

แบรนด์ :

อะไหล่แอร์บ้าน-Carrier

ใช้กับเครื่องปรับอากาศรุ่น :

40KMT030W-10-RAD

ดาวน์โหลดเอกสาร:

no-catalog.pdf

สนใจสินค้า กรุณาติดต่อที่

รายละเอียดสินค้า (Description)

แผงคอลโทรล PC BOARD 40KMT030W-11-RAD CARRIER ใช้กับเครื่องปรับอากาศรุ่น 40KMT030W

แผงคอลโทรล PC BOARD 42HAE018X-10RAD CARRIER ใช้กับเครื่องปรับอากาศรุ่น 42HAE018X-10RAD

แผงคอลโทรล PC BOARD 40KMT030W-10-RAD CARRIER ใช้กับเครื่องปรับอากาศรุ่น 40KMT030W

Control panel PC BOARD 40KMT030W-11-RAD CARRIER used with air conditioner model 40KMT030W.

Control panel PC BOARD 42HAE018X-10RAD CARRIER used with air conditioner model. 42HAE018X-10RAD

Control panel PC BOARD 40KMT030W-10-RAD CARRIER used with air conditioner model 40KMT030W

 

Control circuit board (PCB Board) PCB stands for Print Circuit Board that we translate into Thai as a printed circuit board. It is an important fundamental component of electronic circuits. This is used as a place to hold parts and to route the electrical signals of the various electronic devices on a circuit. This will allow the devices to connect to each other and work properly as they were designed to.
PCB Broad is a device that supplies power for the operation of the air conditioner. for bringing electricity from solar energy to use Must go through an intermediary such as Power Optimizer. By connecting, there will be various connection points. That was set up for use in soldering wires around the Condensing Unit to send electricity from solar energy into the heating coil.